Prövningar

Vill du höja dina kursbetyg eller läsa in en ny kurs på egen hand?

Då kan Prövningsenheten i Uppsala Kommun lotsa dig fram till en prövning.


Prövning innebär att du själv läser in en kurs som du tenterar vid ett bestämt tillfälle. Prövning omfattar hela kurser enligt den nationella kursplanen.

 

Prövningsenheten nås på telefon: 018-727 21 89 eller e-post: provningsenheten@uppsala.se

 

Adress:
Uppsala kommun, Prövningsenheten, 753 75 Uppsala

 

Information om prövning i Uppsala hittar du här